Up
 
 

Informacja

Informacja w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 30 marca 2007 r.

PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

 

 

 

 

Informuję, że działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego − PSE-Operator SA, decyzją zdnia 29 marca 2007 r. zmieniłem decyzję z dnia 10 lutego 2006r., nr DPK-7102-14(5)/2006 zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zmienioną decyzją z dnia 22 grudnia 2006 r. Zmiany dotyczą algorytmu wyznaczania ilości energii wytwarzanej z powodu ograniczeń elektrownianych, w sytuacji, w której zweryfikowana ilość dostaw energii elektrycznej (EZ) jest mniejsza od skorygowanej ilości dostaw energii elektrycznej (ES). Ponadto operator uszczegółowił i doprecyzował opis zasad wyznaczania energii wytwarzanej z powodu ograniczeń elektrownianych. Zgodnie z wnioskiem operatora zmiany wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

Stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy, powyższe zmiany zostaną ogłoszone w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 

 

 

 

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 30.03.2007
Tagi: