Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 47/2017) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane 14.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 46/2017) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 13.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 45/2017) dotycząca obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcje przeprowadzone w dniach 29-30 czerwca 2017 r. 10.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2017) dotycząca sposobu wypełniania sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych 07.07.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 43/2017) z dnia 4 lipca 2017 r. 06.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 42/2017) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej nr AZ/2/2017 04.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 41/2017) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej nr AZ/1/2017 04.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 40/2017) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w III kwartale 2017 r. 03.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 39/2017) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2017 roku 26.06.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 38/2017) dotycząca sposobu wypełniania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności 19.06.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 37/2017) dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, za 2016 rok 30.05.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 36/2017) w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2018 roku 30.05.2017