Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/faq/8146,Na-kiedy-zaplanowano-kolejne-aukcje.html
2019-12-15, 23:28

Na kiedy zaplanowano kolejne aukcje?

Prezes URE ogłasza i przeprowadza aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nie rzadziej niż raz w roku, na podstawie aktów wykonawczych do ustawy OZE, tj. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji oraz rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje.

Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 22.03.2019

Opcje strony