Nawigacja

Na kiedy zaplanowano kolejne aukcje?

Prezes URE ogłasza i przeprowadza aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nie rzadziej niż raz w roku, na podstawie aktów wykonawczych do ustawy OZE, tj. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji oraz rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje.

Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 22.03.2019

Opcje strony

do góry