Nawigacja

Jakie są wymagania organu w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien określać zakres rzeczowy (etapy) inwestycji oraz przedziały czasowe ich realizacji – w układzie tygodniowym bądź miesięcznym licząc od wygrania aukcji jako pozycji startowej. Niezbędne jest oznaczenie w harmonogramie planowanego terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym.

Harmonogram powinien ponadto określać planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie instalacji,  a także zawierać źródła finansowania realizowanej inwestycji, w tym jednoznacznie wskazywać, czy przedsięwzięcie to finansowane będzie ze środków stanowiących pomoc publiczną (w tym z kredytów bankowych o charakterze preferencyjnym).

Szablon harmonogramu rzeczowo-finansowego (w edytowalnym pliku) dostępny jest w zakładce „Przewodnik dla wytwórców”:

 

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 22.03.2019

Opcje strony

do góry