Nawigacja

Zamierzam przystąpić do aukcji. Kiedy i w jakiej formie powinienem wnieść zabezpieczenie?

 

Wytwórca zamierzający przystąpić do aukcji zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie w postaci kaucji lub gwarancji bankowej w wysokości określonej w art. 78 ust. 3 i 4 ustawy OZE, tj. 30 zł za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej istniejącej instalacji albo 60 zł za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej nowej instalacji. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia wynikająca z ustanowionej gwarancji lub kaucji jest niewystarczająca, możliwe jest jego uzupełnienie w drodze kolejnej gwarancji lub kaucji.

Szczegółowe wymagania dotyczące zasad sporządzania i zakresu gwarancji bankowej precyzuje §11 Regulaminu Aukcji.

UWAGA: Wytwórca dostarcza do URE oryginał gwarancji bankowej w terminie umożliwiającym jej weryfikację i złożenie oferty przed zamknięciem sesji aukcji, w której zamierza wziąć udział.

Wytwórca zamierzający ustanowić zabezpieczenie w postaci kaucji, winien ją wpłacić na indywidualny numer rachunku bankowego, który nadawany jest przez system Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA) w odniesieniu do konkretnej instalacji OZE, dla której administrator IPA zaakceptował wysłany przez Wytwórcę za pośrednictwem IPA wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji albo deklarację o przystąpieniu do aukcji. Numer rachunku jest widoczny w IPA w parametrach danej instalacji OZE (zakładka moje instalacje/lista instalacji). IPA informuje Wytwórcę czy wysokość zabezpieczenia ustanowiona dla danej instalacji jest wystarczająca do wzięcia udziału w aukcji.

UWAGA: Wytwórca wpłaca kaucję w terminie umożliwiającym uznanie jest za skutecznie wniesioną, przed zamknięciem sesji aukcji, w której zamierza wziąć udział. Terminy aktualizacji stanów kaucji określa §10 Regulaminu aukcji, dostępny pod adresem: https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/regulamin-aukcji.

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 22.03.2019

Opcje strony

do góry