Nawigacja

Czy mogę przystąpić do aukcji dla nowych instalacji, jeśli zamierzam wykorzystać używaną turbinę wiatrową?

Wytwórca energii elektrycznej w tzw. nowej instalacji OZE (która rozpocznie wytwarzanie po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji), może przystąpić do aukcji wyłącznie w przypadku, gdy urządzenia służące do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej zostały wyprodukowane w terminach określonych w art. 74 ust. 1 ustawy OZE - tj. nie później niż w okresie 36 miesięcy, a w przypadku instalacji wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie:

  • energię promieniowania słonecznego – w okresie 18 miesięcy,
  • energię wiatru na lądzie – w okresie 24 miesięcy,
  • energię wiatru na morzu – w okresie 72 miesięcy,

bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem układu hybrydowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz instalacji wykorzystującej wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, a same urządzenia nie były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot.

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 22.03.2019

Opcje strony

do góry