Up
 
 

Ile energii elektrycznej z OZE jest przyłączone do sieci? - ankieta URE

Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, na podstawie art. 9c ust. 12 ustawy Prawo energetyczne jest zobowiązany do przedstawiania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji o ilościach energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do jego sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego, z podziałem na poszczególne rodzaje źródeł, w terminie do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze 2010 r.
Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 02.07.2010