Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/poradnik-odbiorcy/4766,Poradnik-dla-Odbiorcow-Energii-i-Paliw-Gazowych.html
2019-04-25, 22:58

Poradnik dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych

Głównym celem Poradnika jest przekazywanie odbiorcom informacji pomocnych w ich relacjach z przedsiębiorstwami energetycznymi.

W Poradniku odbiorcy zamieszczane są ważne dla odbiorców informacje stanowiące  odpowiedzi na zadawane przez odbiorców pytania, które można odnaleźć pod w Najczęściej zadawane pytania.

Oddzielnym działem Poradnika odbiorcy jest część poświęcona oszczędzaniu energii, gdzie poza praktycznymi informacjami dotyczącymi oszczędzania energii w gospodarstwach domowych, znajdują się informacje o programach oszczędzania energii i o organizacjach propagujących takie idee.

Jednym z pytań najczęściej zadawanych przez odbiorców energii jest pytanie o pozycje wyszczególnione w rachunku za energię elektryczną. Rachunki te powszechnie oceniane są przez konsumentów jako nieczytelne i przeładowane niejednoznacznymi informacjami, a opisy poszczególnych kosztów składających się na ostateczną kwotę do zapłaty, odbiorcy oceniają jako niezrozumiałe. Poradnikowy Film Edukacyjny - Bądź Świadom Za Co Płacisz wyjaśnia zasady rozliczeń za energię elektryczną i objaśnia poszczególne elementy rachunku składające się na ostateczną kwotę do zapłaty. Szczególną uwagę zwrócono na koszty stałe i zmienne wchodzące w skład rachunków za energię elektryczną. Omówiono również ważną dla odbiorców i wzbudzającą kontrowersje kwestię opłat za te okresy rozliczeniowe, w trakcie których zmianie uległy ceny i stawki.

Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy jest natomiast narzędziem umożliwiającym  każdemu odbiorcy dokonanie na własne potrzeby analiz cen energii elektrycznej i tym samym stanowi istotną pomoc w podjęciu decyzji o wyborze nowego sprzedawcy.

Zbiór Praw Konsumenta  stanowią dokumenty zawierające pakiety praktycznych informacji o prawach odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, w których mowa jest m.in. o: dostępie do sieci, zakupie energii elektrycznej, korzystaniu ze standardów jakościowych, głównych komponentach zawieranych przez odbiorców umów, kwestiach prawa do wyboru sprzedawcy, a także zasadach rozliczeń i korygowania wystawionych faktur, rozpatrywania reklamacji czy sposobach rozstrzygania sporów.

Każdy odbiorca energii i paliw gazowych może zwrócić się bezpośrednio o radę i pomoc w wyjaśnieniu indywidualnej sprawy do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych.

Data publikacji : 10.09.2012
Data modyfikacji : 11.12.2018

Opcje strony