Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/biznes/oplaty/8022,Oplata-z-tytulu-udzielonej-koncesji-wnoszona-w-roku-2018-rozliczenie-przychodu-o.html
2019-10-21, 03:41

Opłata z tytułu udzielonej koncesji wnoszona w roku 2018 (rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2017)

W dniu 31 marca każdego roku upływa termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej. Opłatę tę należy wyliczać na podstawie przychodów uzyskanych z działalności koncesjonowanej w roku poprzednim i uiszczać ją bez oczekiwania na przypomnienie, na następujący rachunek Urzędu Regulacji Energetyki:

Nr 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000

Data publikacji : 11.01.2019
Data modyfikacji : 15.01.2019

Opcje strony